Groepspraktijk Mercuria is reeds 5 jaar aanwezig in de Rupelstreek