Vanaf 4 mei opent groepspraktijk Mercuria gedeeltelijk de deuren. We openen onder enkele voorwaarden:

Vanaf het moment dat je ziektesymptomen hebt (hoest, niezen, ..) wordt de consultatie uitgesteld.

Enkel het personeel komt aan de deuren.

Kom alleen naar de consultatie. Begeleiders worden gevraagd in de auto te wachten.

Kom op het afgesproken uur op afspraak, de wachtzaal is niet in gebruik.

Hou voldoende afstand van elkaar (1.5 meter)